A mai napon emailen megkapott választ eredeti formában, kommentár nélkül hozom nyilvánosságra:

Lukács Csaba KEM ATSZ elnöke

Tatabánya

Tisztelt Lukács úr!

Az Asztalitenisz  Közgyűlésen elhangzott és levelében megfogalmazott kérdésekre az alábbiakról tudom tájékoztatni.

Kérem jelezze felém , azt a média felületet , mely szerint sikeresen pályáztunk és a hivatkozott mértékű és célú támogatást nyert a Kem Szösz.

Sajnálatosan ezzel ellentétben, működési létünkért küzdünk, ugyanúgy ahogy tagszövetségeink is. A megyei Önkormányzat támogatása mellett, természetesen az NCA pályázati  lehetőségeit is folyamatosan próbáljuk támogatásra megnyerni.

Ez idáig sikeres volt, csak ennek mértéke folyamatosan csökkenő irányt mutat, az elmúlt évben sem érte már el az 500 ezer forintot.

A felvetett utánpótlási támogatás céllal elnökségünk is maximálisan egyetért, de ehhez még forrással nem rendelkezünk. Ha ez a keret rendelkezésünkre állna, természetesen az aktív tagsággal rendelkező szövetségeink bármelyike pályázhatna.

Ebben az évben is nyújtottunk be pályázatot a Szösz és szövetségeink működését segítő pályázatra, az eredményt még nem ismerjük.

A MOB-on keresztül kezdeményezés alatt áll a megyék  sportjának egységes támogatása, melyből egy rész a működést, a nagyobbik  rész a tagszövetségek versenyrendezését segítené.

Az eredményekről, mint korábban is tájékoztatni fogjuk szövetségeinket, a kifejezetten utánpótlás nevelésre fordítható támogatás csak abban az esetben realitás, ha  nagyobb mértékű támogatást tudunk elnyerni  vagy központilag  kapni.

Addig is ajánljuk figyelmükbe Rónai Ferenc pályázatíró segítő közreműködését, aki már több szövetségnek segített  sikeres pályázatot írni .

További eredményes működést kívánok elnökségünk nevében.

2012. június  12.

Üdvözlettel

Horváthy Lóránt

elnök

Lukács Csaba, KEM-ATSZ elnök