Jegyzőkönyv

Amely készült 2012. április 20-án 17.00-19.50-ig, Tokod-Üveggyár (Kultúrotthon, I. emeleti klubterem ) a KEM-ATSZ Beszámoló Közgyűlésén.

Lukács Csaba a KEM-ATSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta a Közgyűlést. Megállapította, hogy a közzétett meghívókra 12 küldött érkezett (Jelenléti ív mellékelve), tehát a közgyűlés (18/12=66,6%) határozatképes. A levezető elnöki feladatot – az Alapszabály vonatkozó pontjának megfelelően – Lukács Csaba KEM-ATSZ elnök látja el.

Lukács Csaba a közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Kara Tibor ( Dorog ESE) elnökségi tagot javasolja, amely javaslatot a Közgyűlés egyhangú szavazattal (12 igen) elfogadta.

Lukács Csaba a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív hitelesítésére Adamik György ( Tardos Hegylakók) és Nagy Csaba ( Tatabányai ATE SE ) sporttársakat javasolja, amely javaslatot a Közgyűlés egyhangú szavazattal ( 12 igen) elfogadta.

A levezető elnök a megjelenteken kívül köszönti a tanácskozási joggal részt vevő Agócs József (MOATSZ Régióvezető) és Korencsi György ( Tardos Hegylakók ) sporttársakat.

Lukács Csaba javaslatot tesz a napirend elfogadására.

Napirendi pontok:

  1. Az Elnökség 2011. évi szakmai beszámolója
  2. Az Elnökség 2011. évi pénzügyi beszámolója
  3. A felügyelő bizottság beszámolója
  4. Az Elnökség 2012. évi szakmai terve
  5. Az Elnökség 2012. évi pénzügyi terve
  6. Egyebek
  7. 2012. tagsági viszony megújítása, tagdíjak befizetése

Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata új napirendi pontra.

Dr. Henkey István ( MÜTF DSE ) hozzászólása: örül, hogy az Elnökség az Alapszabálynak megfelelően egészítette ki és terjesztette be a napirendi pontokat. Új napirendi pontot nem javasol. Nehezményezi, hogy az Elnökség nem vett figyelembe egy korábbi közgyűlési határozatot, amely szerint a Közgyűlésnek február hó folyamán kell lennie.

Lukács Csaba: az Elnökség a Közgyűlés összehívását az érvényben lévő Alapszabály vonatkozó pontjai alapján jogszerűen tette meg. Ez minden korábbi Közgyűlési határozatot felül ír, mert az Alapszabály a Szövetség legmagasabb szintű saját jogszabálya. Ezt az álláspontját egy korábbi emailen történt megkeresésre már közölte dr. Henkey Istvánnal. Megkérdezte, hogy a jelenlévő küldöttek közül van-e olyan, aki nem ért egyet a Közgyűlés mostani összehívásával. A küldöttek közül senki nem jelezte ez irányú nem tetszését.

A küldöttek a napirendet egyhangúlag ( 12 igen ) elfogadták.

A levezető elnök felolvassa az Elnökség korábban közzé tett 2011.évi szakmai beszámolóját. ( Melléklet ) Kéri a küldöttek véleményét, hozzászólását.

Dr. Henkey István: nehezményezi, hogy az Elnökség által kiadott és a szakosztályok által az Elnökséghez eljuttatott versenykiírásban helytelenül jelennek meg a versenyszámok: férfi, női egyéni a férfi, női egyes helyett. Szabályismereti továbbképzés szükségességét hangsúlyozza.

Lukács Csaba: természetesen ki fogja az Elnökség javítani az említett hibákat, bár jelzi, hogy az ominózus versenykiírás ( Felnőtt Megyei Egyéni Bajnokság ) központilag érkezett.

Agócs József: az említett versenykiírást a MOATSZ hagyta jóvá, bár vitathatatlan, hogy rossz így a megnevezés.

Dr. Henkey István: az alábbi kérdésekre szeretne választ kapni az Elnökségtől. Miért került Tatára az MUPC? Kik és mi alapján döntöttek erről? Van-e ezekről jegyzőkönyv és az mikor tekinthető meg? Van-e szerződés a  az MUPC működéséről az Elnökség és a THAC között? Mikor és hogyan került felmondásra a régi szerződés Vértesszőlőssel? A THAC megalakulásakor rendelkezett-e saját asztalokkal? A három általános iskolának kihelyezett asztalokról van-e szerződés a KEM-ATSZ és az iskolák között?

Lukács Csaba: kéri, hogy ezeket a kérdéseket, valamint a megtekinteni kívánt szerződések, jegyzőkönyvek listáját dr. Henkey István írásban juttassa el az Elnökséghez, és akkor pontos válaszokat tud adni ezekre a kérdésekre. A válaszai a következők voltak:

Az MUPC azért került Tatára, mert az utánpótlással foglalkozó elnökségi tagok ( Takács Jenő és Lukács Csaba ) úgy ítélték  meg, hogy szakmai szempontból jobb körülményeket lehet Tatán biztosítani. Példaként említette a megrendezett tavaszi edzőtábort, amelynek a THAC terme kiválóan megfelelt.

Takács Jenő: pontosan kétszer annyiba kerül neki a buszjegy Tatára, de őt ez nem zavarja, mert ő ingyen foglalkozik az MUPC-vel és elhatározta, hogy kétszer annyit kíván költeni a gyerekekre.

Lukács Csaba: Természetesen megvannak a szükséges jegyzőkönyvek és szerződések, amelyeket – időpont egyeztetés után – dr. Henkey István Tatán megtekinthet.

A Vértesszőlőssel kötött megállapodás felmondására 2011.júliusában került sor, amikor Lukács Csaba személyesen ment el Vértesszőlős polgármesteréhez és mondta fel a megállapodást, annak 10. pontjának megfelelően. A 10. pont nem írja elő a megállapodás írásban történő felmondását.

A THAC megalakulásakor rendelkezett 2 db Butterfly és 1 db hobby asztallal. A Butterfly asztalok szlovákiai sportbarátaiktól kerültek – kölcsönbe – Tatára. Egy ebből még jelenleg is ott van. 2012 elején további 2 db JOOLA 2000- es asztalt vásároltak.

A kihelyezett asztalokról van megállapodás a baji és naszályi iskolával. Hogy miért ide kerültek, azt a szakmai beszámolóban már érintette. A harmadik asztal a THAC tulajdona. Ennek kihelyezése nem tartozik a KEM-ATSZ-re.

Sebők István ( Eternit Építők SE ): Miért szükséges a drága és nehezen beszerezhető sportorvosi? Ráadásul 2-3 perces vizsgálattal mi dönthető el?

Agócs József: A Sporttörvény teszi kötelezővé a sportorvosit, bár annak jogosultsága, minősége valóban sok kérdést vet fel. További észrevételei a szakmai beszámolóhoz: kiemelte a régiós együttműködés fontosságát. Jó együttműködés jellemezte a régiós vezetés és az Elnökség múlt évi munkáját. A jövőben is szeretne közös rendezésű versenyeket, amelyek lebonyolításához anyagi támogatást is ígért. Jó és hatékony volt az információ áramlása a megyei szakosztályok és a régió között. Kiemelte a KEM-ATSZ honlapjának kiváló minőségét. Reméli, hogy a Sport 21 program folytatódik és a megye ezúttal is sikeresen pályázik majd a régió támogatásával. Kérése, hogy minden szakosztály rendelkezzen MOATSZ szabálykönyvvel a vitás kérdések megoldására. Az Elnökség szakmai munkájával, a beszámolóval elégedett, negatívumot nem tapasztalt.

Dósa Mihály: Új versenyzők regisztrációs kártyával való ellátása járható út-e? Ehhez elegendő-e a házi orvosi igazolás is?

Agócs József: Jelenleg még járható út, de a MOATSZ törekszik ennek közeljövőben történő felszámolására különböző törvényességi aggályok miatt.

Szavazás: a szakmai beszámolót 11 igen, 1 nem szavazattal ( dr. Henkey István ) a Közgyűlés elfogadta.

Lukács Csaba ismerteti a 2011. év pénzügyi beszámolóját ( Melléklet ) és kéri a hozzászólásokat.

Nagy Csaba: tudomása van a KEM-SZÖSZ nyertes pályázatáról. Azt javasolja, hogy ennek felhasználásáról az Elnökség tájékozódjon.

Agócs József: érdemes lenne elgondolkodni egy régiós könyvelési megoldáson.

Dr. Henkey István: a 15.000 ft-os terembérleti díj kinek lett kifizetve?

Lukács Csaba: az Elnökség levélben fog tájékozódni a KEM-SZÖSZ pályázatról. Nyitott minden könyvelési megoldásra, mert a jelenlegi pénzkezelési rendszer nagyon nem gazdaságos és nehezen működik. Nem emlékszik pontosan, hogy kinek lett kifizetve a terembérleti díj, ez megnézhető a könyvelésben. Az elnökség olyan versenyhelyszíneket preferál, amelyek nem vagy kevés pénzbe kerülnek. De azt is figyelembe kell venni, hogy egyetlen felajánló egyesület, önkormányzat sem meríthető ki teljesen. Valamit időnként kell fizetni a teremhasználatért. A kérdéses összeg egyébként az éves költségvetés kb. 5%-a.

Göb Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke: a rendelkezésére álló adatokból azt állapította meg, hogy az Elnökség a vonatkozó szabályoknak megfelelően, gazdaságosan működött. Felesleges vagy szabálytalan kifizetésre nem került sor.

Szavazás: A küldöttek a pénzügyi beszámolót 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták.

Lukács Csaba ismerteti az Elnökség 2012. évi szakmai tervét, amelyet korábban a honlapon minden érdeklődő megtalálhatott. (Melléklet)

Hozzászólás, kiegészítés a tervhez:

Dr. Henkey István: egyetért az önerőből való utánpótlás képzéssel és felajánlja, felveszi a kapcsolatot Aranyosi Péterrel egy edzőtábor létrehozására. Továbbá felajánlja közreműködését egy versenybírói tanfolyam megszervezésére, amelyet társadalmi munkában vállalna.

Szavazás: a 2012. évi szakmai tervet a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Lukács Csaba ismerteti a 2012. évi pénzügyi tervet. ( Melléklet )

A tervhez kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Szavazás: a 2012. évi pénzügyi tervet a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Egyebek:

Lukács Csaba: a 2011/2012 csapatbajnoki szezon győzteseinek ( felnőtt A és B liga, utánpótlás A és B liga ) ünnepélyes köszöntése a 2012. május 19-i vértesszőlősi TOP 12 verseny keretei között történjen meg.

Szavazás: a javaslatot a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Lukács Csaba: hatalmazza fel a Közgyűlés az Elnököt a Komárom-Esztergom megye Utánpótlás játékosa díj létrehozására. A jelölés, a szavazás és a díjazás részleteinek kidolgozását május közepére ígérte.

Szavazás: a javaslatot a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Dr. Henkey István: nehezményezte, hogy a honlap galériájában megjelenő képek szerzői nincsenek feltüntetve.

Lukács Csaba: a több száz kép feliratozására az Elnökségnek nincs apparátusa. Aki feltételként szabja ennek meglétét, annak a képeit leveszik a honlapról.

Javaslat: a nagyobb mennyiséget beküldőknek névvel megjelölt könyvtárat lehet nyitni. Ebben a kérdésben szavazás nem történt.

Utolsó napirendi pont: a 2012. évi tagsági viszony megújítása, a tagdíjak befizetése. A helyszínen az alábbi egyesületek, szakosztályok fizették be a tagdíjat: Kisbér Vállalkozók SE, Leányvár SE, Ácsi Kinizsi SC, Mogyorósbánya KSK, Annavölgyi Bányász, THAC, Tatabányai ATE SE, Esztergomi ASE, MÜTF DSE, Tardos Hegylakók SE, Dorog ESE, Pilismarót KSK.

Határozati javaslat: Lukács Csaba javasolja, hogy a 2012/2013-as szezonba a megyei csapatbajnokság A és B ligájában induló csapatok nevezési díja 5000 Ft, azaz ötezer Ft legyen csapatonként. A megyei utánpótlás csapatbajnokságban induló csapatoktól ne szedjenek nevezési díjat.

Szavazás: a javaslatot a Közgyűlés 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

Lukács Csaba megköszöni a küldöttek és a vendégek munkáját és a Közgyűlést bezárja.

Tokod-Üveggyár, 2012.április 20.

Lukács Csaba                                                       Kara Tibor

KEM-ATSZ elnöke                                               jegyzőkönyvvezető

sk.                                                                                  sk.

A jegyzőkönyv hiteléül:

  1. Adamik György ( Tardos Hegylakók SE ) sk.
  1. Nagy Csaba ( Tatabányai ATE SE ) sk.