Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség
A Komárom-Esztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének és a
MOATSZ Közép-Dunántúli régió tagja
Tatabánya
Fő tér 4.

VERSENYKIÍRÁS

Komárom-Esztergom megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság
2012/2013.

Felnőtt férfi

1./ A bajnokság célja: versenyzési lehetőség biztosítása felnőtt csapatoknak, a sportág népszerűsítése, a szabadidő hasznos eltöltése, sportkapcsolatok ápolása.

2./ A bajnokság helye, ideje: Komárom – Esztergom megye közigazgatási területe, 2012. szeptember – 2013. május.

2.1./ A felnőtt csapatbajnokság két osztályban(!) – Megyei Felnőtt Csapatbajnokság 1 és 2 osztály megnevezéssel kerül lebonyolításra. A 2011/2012 évi csapatbajnokság “A” csoportjában végzett csapatok a Megyei 1 osztályban, míg a “B” csoportban végzett csapatok a Megyei 2 osztályban jogosultak nevezni. Visszalépések, vagy az 1 osztály helyett a 2 osztályba nevezés, valamint az osztályok lehetőség szerinti azonos létszámának az elérése céljából a Versenybíróság helybetöltőt ír ki.
A helybetöltőn részvevő csapatokat, valamint azok idejének és a helyszínének a kijelölését a Versenybíróság a 2012. augusztusi elnökségi ülésen elvégzi.
2.2/ A csapatbajnokság lebonyolítási rendje:
A felnőtt csapatbajnokság 4 fős csapatokkal kerül lebonyolításra (4×4 egyéni + 2 páros mérkőzés). Valamennyi mérkőzés 3 nyert játszmáig tart és mind a 18 mérkőzést le kell játszani! A 2012. őszi és 2013. tavaszi idény mérkőzés időpontjai a Versenynaptárban kerülnek meghatározásra. A bajnoki év végén a Megyei 1 osztály első helyezettje jogosult az NBIII.-as csapatbajnokságra nevezni, az utolsó helyezettje kiesik a 2 osztályba, míg a 2 osztály első helyezettje felkerül az 1 osztályba.

3./ A bajnokság rendezője: a Komárom-Esztergom megyei Asztalitenisz Szövetség

3.1. Versenybíróság koordinátora a felnőtt csapatbajnokságnál:
Megyei 1 osztály: Pósfai Zsolt
Megyei 2 osztály: Volenszky István

4./ Általános szabályok:
4.1. A csapatbajnokságban csak azok a csapatok vehetnek részt, amelyek az 5.000Ft nevezési díjat befizették, a nevezési lapot (rajta az érvényes játékos engedélyek számával) leadták. A nevezési lapon erősorrendben kell közölni a 4 játékos nevét, a megadott játékosokat az őszi szezon mérkőzéseinek legalább a felén szerepeltetni kell. Amennyiben ezen kötelezettséget a csapat megszegi – kivéve az elháríthatatlan okot (tartós betegség, külföldi kiküldetés) – akkor a Versenybíróság annyi büntetőponttal sújtja a vétkes csapatot, amennyi a szerepeltetésre előírt mérkőzésszámból hiányzik. Az első 3 forduló után amennyiben az erősorrendben megadott játékosok közül valamely játékos szerepeltetésére nem kerül sor, csapata köteles jelezni ennek okát a Versenybíróságnak. A bejelentés elmulasztása esetén a Versenybíróság a rendelkezésre álló információk alapján dönt az erősorrend hivatalból történő módosításáról.

4.2. A nevezési lapon közölni kell a mérkőzések pontos helyszínét és címét, és a mérkőzések lejátszására kijelölt (edzés)napokat. Mérkőzést, valamint halasztott mérkőzést csak a nevezési lapon leadott (edzés)napokon lehet lejátszani!
4.3.Azoknál a csapatoknál, ahol az egyesület/szakosztály a Nemzeti Bajnokságban is indít csapatot, figyelembe kell venni a MOATSZ játék- és versenyszabálya 5.1.2.5. pontjában meghatározottakat (itt a 5 lejátszott mérkőzés a mérvadó!). A Megyei Csapatbajnokság nevezési lapján fel kellett tüntetni a magasabb osztályban szereplő játékosok neveit. Ezek a nevezési lapok (a nevekkel együtt) a KEM-i Asztalitenisz Szövetség weboldalán (www.kematsz.hu) megtalálhatók lesznek, így a versenybíróságon kívül mindenki figyelemmel kísérheti a játékjogosultságot, hiszen a mérkőzések eredményei és a mérkőzéseken részt vevő játékosok nevei a fordulót követően (a beérkezett mérkőzéslapokat követően!) a weboldalon láthatók lesznek. Azonos osztályban szereplő első és második csapatok esetén a be kell tartani a MOATSZ játék- és versenyszabálya 5.1.2.4. pontját – Egy szakosztály azonos osztályban szereplő csapatai esetében, amennyiben egy játékos valamelyik csapatban már játszott, a továbbiakban csak abban a csapatban szerepelhet. A megyei csapatbajnokságra nevezett játékos amennyiben NB-s mérkőzésen szerepel,akkor azt a mérkőzéslap eredményeinek beküldésével egy időben közölni kell a Versenybírósággal!

4.4. A mérkőzésen bármely játékos az első egyéni mérkőzése után a mérkőzés előtt megadott cserejátékossal lecserélhető. A csere előtt jelezni kell a játékos beállítását, ezt követően további cserékre nincs lehetőség. A cserejátékos amennyiben az adott mérkőzésen játszik, akkor azon a bajnoki héten alacsonyabb osztályú csb. mérkőzésen már nem játszhat, játéka jogosulatlannak minősül.
4.5. Egy bajnoki héten ugyanazon versenyző csak egy felnőtt csapatbajnoki mérkőzésen játszhat. Amennyiben ez nem így történt, az alacsonyabb osztályú mérkőzésen való szereplés a jogosulatlan (érvénytelen) játék!
4.6. A mérkőzéseket a sorsolásnak megfelelő bajnoki héten kell lejátszani, halasztási kérelmet a bajnoki hét előtt 10 nappal a Versenybírósághoz kell eljuttatni. A Versenybíróság halasztást csak kivételes esetben (pl. vis major) engedélyez.  Nem halasztási ok a játékosok betegsége, iskolai elfoglaltsága, illetve nem hivatalos nemzetközi események. Az elhalasztott  mérkőzéseket az eredeti időponthoz képest 21 napon belül le kell játszani!
4.7. A mérkőzéslap beküldése mindig az otthon játszó (a pályaválasztó!) csapat kötelezettsége. Általános szabály, hogy a mérkőzéslapot a mérkőzés lejátszása után haladéktalanul, de legkésőbb a bajnoki hét befejezését követő kedd, 24.00 óráig(!)  el kell juttatni a versenybírósághoz. A mérkőzések eredményeit a MOATSZ honlapjára a Versenybíróság feltölti, az eredmények így ott folyamatosan elérhetőek lesznek. Amennyiben az otthon játszó csapat a tényleges bajnoki fordulót követő 48 órán belül nem küldi be a mérkőzéslapot (valamilyen dokumentálható formában), akkor büntetésül az otthon játszó csapattól a versenybíróság minden további hét elteltével 1 bajnoki pontot automatikusan és azonnal levon.
A mérkőzéslap beküldhető elektronikus formában (e-mail segítségével!) :
Megyei 1 osztály: posfai.zsolt@invitel.hu és/vagy a zsolti@pro-duo.hu e-mail „ Megyei 2 osztály:
volenszky.istvan@gmail.com
Postai úton a következő címre lehet küldeni a mérkőzéslapokat:
Pósfai Zsolt 2522 Dág, Rákóczi út 14/A.
Fontos változás: a papír alapú eredeti mérkőzéslapokat nem szükséges az év végén a szövetség részére átadni, a csapatoknak azonban meg kell őrizni!
Elektronikus adatközlés esetén az e-mail-ből pontosan azok az adatok derüljenek ki, mint az eredeti papír alapú mérkőzéslapból! Akik tudják, szkennelt mérkőzéslapot küldjenek vagy digitális fényképezőgéppel esetleg telefonnal készített képet, de a képen minden adat, bejegyzés teljes mértékben olvasható legyen!
Pósfai Zsolt telefonszáma:  + 36 30-9342-381
Volenszky István telefonszáma:  + 36 20-529-6505
4.8. A Megyei Felnőtt Csapatbajnoki mérkőzéseken kizárólag 3 csillagos (vagy jobb!) 40mm-es, a MOATSZ játék- és versenyszabályában meghatározott verseny-labdákkal lehet játszani.
4.9. A bajnokság során egy versenyző csak és kizárólag egy egyesület színeiben játszhat csapatbajnoki mérkőzésen, még akkor is, ha év közben átigazolásra került.

4.10. Az a csapat, amelyik jogosultságot fog szerezni az NB.III.-as osztályozón való részvételre,
a szereplést, játékos jogosultságot a MOATSZ játék- és versenyszabálya egyértelműen
szabályozza (itt fontos dátum a december 20.-a).
4.11.A felnőtt csapatbajnoki mérkőzéseket 2 azonos típusú asztalon, folyamatosan, a mérkőzéslap által meghatározott sorrendben kell játszani. Az otthoni (pályaválasztó!) csapat köteles a csapatbajnoki mérkőzés megkezdése előtt legalább 30 perccel játéklehetőséget (bemelegítést) biztosítani a vendégcsapat számára 1 asztalon, azok közül az asztalok közül, amelyeken a csapatbajnoki mérkőzések lejátszásra kerülnek, és olyan labdát biztosítani,
amely labda használatos lesz a csapatbajnoki mérkőzésen.
4.12. A megyei Felnőtt CSB-n az adott szakosztály azon játékosai vehetnek részt, akik érvényes teljes körű versenyzési-/játékengedéllyel (igazolással) és ezzel együtt olyan sportorvosi igazolással rendelkeznek amely igazolásból egyértelműen kiderül, hogy az adott versenyző versenyezhet. Az orvosi engedély a kiállítást követő egy évre érvényes! Mind a játékos engedélyt, mind az orvosi igazolást a csapatok a mérkőzés előtt kötelesek minden felhívás nélkül bemutatni egymásnak! Érvényes játékos engedély vagy érvényes orvosi igazolás nélkül nem lehet az adott a bajnoki fordulón szerepelni.
4.13. Nem magyar versenyző szereplését a MOATSZ játék- és versenyszabálya egyértelműen szabályozza, ilyen eset(ek)ben ezt kell figyelembe venni/tekintettel lenni.
4.14. A férfi felnőtt csapatbajnokságokban női játékosok is szerepelhetnek, de kizárólagosan azok akik a megyei csapatbajnokságba lettek nevezve (vagy tartalékként sehova nem lettek nevezve). Női versenyzőket szerepeltető csapat amennyiben megnyeri a megyei férfi 1 osztályú csapat bajnokságot, akkor nem szerez jogosultságot a férfi NBIII-ba jutáshoz.
4.15. A csapatok a csapatmérkőzésekre vonatkozó szabályok szerint egységes mezben lépjenek asztalhoz!
4.16. Felhívjuk a figyelmet az új ragasztási szabályok betartására. A Megyei
Csapatbajnokságokon és a Szövetség által rendezett versenyeken tilos ragasztani a játékteremben, a játékteremhez vezető folyosón, az öltözőben és a játékterem épületének bármely helyiségében.
4.17. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szövetség versenyein csak és kizárólag ITTF engedéllyel rendelkező ( lsd. www.moatsz.hu ) borításokat és ütőfákat lehet használni. Ezt a csapatok, a csapatok képviselői, a mérkőzések folyamán bármikor ellenőrizhetik.

5./ Helyezések eldöntése:
A Megyei Felnőtt Csapatbajnokság esetében a 2.1./ pontban leírtak szerint. Azonos pontszám esetén az egymás ellen elért eredmény számít, majd az egyéni győzelmek, majd a játszmaarány. Amennyiben (és nyomon követhetően!) mindez egyforma, a helyezést harmadik mérkőzésen kell eldönteni.

6./ Díjazás: a Bajnok érem és kupa, a 2. valamint 3. helyezettek érem díjazásban részesülnek.

7./ Költségek: a csapatbajnoksággal kapcsolatos költségeket a résztvevő csapatok viselik.

8./ Óvás: az óvási szándékot már a mérkőzéslapon jelezni kell. Ezen kívül magát az óvást írásban kell előterjeszteni legkésőbb a következő bajnoki fordulóig a versenybíróságnak (lsd. 3.1. és 3.2. pontok!). Az óvási díj 10.000,-Ft (tízezer forint), amit az óvás előterjesztésével egyidejűleg kell a Szövetségnél/Versenybíróságnál letétbe helyezni. Az óvás létjogosultsága,
illetve elfogadása esetében az óvási díj visszafizetésre kerül. A csapatbajnoki év közben elkövetett, és a Szövetség tudomására jutott óvási okot szolgáltató
eseményeket a Versenybíróság – a MOATSZ Verseny és Játékszabályok 5.1.5.10. pontja alapján – kivizsgálja. Óvási ügyben hozott döntés megfellebbezése esetén másodfokon a régiósvezető jár el.

9./ Egyéb rendelkezések:
9.1.Minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ játék- és versenyszabályzatában – http://vmatsz.uw.hu/moatsz_szab.pdf–  valamint a MOATSZ 2012/2013 évi NB-s csapatbajnoki versenykiírásában meghatározottak szerint kell eljárni.

http://www.moatsz.hu/sites/default/files/uploads/verseny/NB-s_CSB_kiiras0614.pdf

9.2. Bizonyított csalás vagy kirívó/szélsőséges sportszerűtlenség esetén a vétkes csapatot a KEM-i Asztalitenisz Szövetség elnöksége kizárhatja a Bajnokságból.
9.3.Fontos lenne, ha minden csapat rendelkezne (a mérkőzés helyszínén is!) MOATSZ játék és versenyszabályzattal.
Ez azért is fontos, hogy a fentiekben hivatkozott szabálypontokat (is) egyszerűen nyomon követhessék, értelmezhessék. Javasoljuk minden szakosztály kísérje figyelemmel a MOATSZ weboldalát: www.moatsz.hu, valamint a KEM-ATSZ weboldalát: www.kematsz.hu!

Tata, 2012. július 10.
Lukács Csaba sk.
KEM-ATSZ elnök