Rendkívüli Elnökségi ülés

Jegyzőkönyv

Helyszín: Tatai Atlétikai Club Klubháza, 2890 Tata, Május 1. út 33.

Időpont: 2012. május 10. csütörtök, 17.00-18.00

Jelenlévők:

Lukács Csaba, elnök

Kara Tibor, elnökségi tag

Takács Jenő, elnökségi tag

Hiányzó:

Volenszky István, elnökségi tag és Pósfai Zsolt, elnökségi tag ( igazoltan távol )

A Rendkívüli elnökségi ülés összehívása a 2012. április 25-i rendkívüli elnökségi ülésen történt (lásd NYTSZ: 15/2012-es számú jegyzőkönyv ), az ülés határozatképes.

A rendkívüli elnökségi ülésre meghívást kapott Faul Sebestyén, Máriahalom KSK vezetője, aki nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel és jelezte távolmaradását. Mind Kara Tibor vizsgáló bizottsági tagnak, mind Lukács Csaba KEM-ATSZ elnöknek elmondta, amit ebben az ügyben elmondani kívánt.

Tárgy:

A Máriahalom KSK megyei A ligában a 2011/2012-es szezonban harmadik alkalommal nem állt ki. Az Elnökség feladata az ügy kivizsgálása  és határozathozatal.

Kara Tibor, vizsgáló bizottsági tag beszámolója: Mind a négy érintett egyesület ( Máriahalom KSK, THAC, MÜTF DSE, Szomód SE ) vezetőjével felvette a kapcsolatot és feltárta a le nem játszott mérkőzések körülményeit

2011.09.23. MÜTF DSE – Máriahalom KSK A szabályosan halasztott mérkőzésre a vendég csapat nem érkezett meg. Távolmaradásukról nem értesítették a hazai csapatot. Dr. Henkey István ( MÜTF DSE ) beküldte  18-0-s végeredménnyel a mérkőzéslapot. Faul Sebestyén ( Máriahalom KSK ) elismerte a hibát. ( Mérkőzéslap és email értesítés a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

2012.03.15. THAC I. – Máriahalom KSK Takács Jenő ( THAC ) elmondta, hogy a csütörtök 18.00-ra megbeszélt mérkőzés előtt 2 órával Lénárt Péter ( Máriahalom KSK ) telefonon hívtafel és jelezte, hogy nem jönnek a mérkőzésre és kérte, hogy Takács Jenő küldje be 18-0-s eredménnyel a mérkőzéslapot. ( Mérkőzéslap és Takács Jenő email üzenete a jegyzőkönyvhöz csatolva. )

Ezután Pósfai Zsolt a megyei A liga koordinálásáért felelős elnökségi tag email üzenetben figyelmeztette a Máriahalom KSK csapatát és felhívta a figyelmüket arra, a harmadik önhibájukból bekövetkező ki nem állás milyen következményekkel jár. ( Pósfai Zsolt email üzenete csatolva a jegyzőkönyvhöz )

Faul Sebestyén elismerte, hogy ebben az estben is hibázott a csapata.

2012. április 20. Szomód SE – Máriahalom KSK Herczku Imre ( Szomód SE ) elmondta, hogy a mérkőzést eredetileg 2012. április 15-ig kellett volna lejátszani. A Máriahalom KSK csapata kérte a mérkőzés elhalasztását. Erről a halasztási kérelemről semmilyen írásos bizonyíték ( levél, email ) nincs, a versenybírósághoz ilyen nem érkezett be. Telefonon a máriahalmi csapat vezetőjével 2012. április 20-i időpontban maradtak. Ezen a napon a házigazda csapat megjelent a mérkőzés színhelyén. 30 perc várakozás után felhívták Faul Sebestyént, aki közölte, hogy ők a következő hétre tervezték a mérkőzés lejátszását. Ezután felhívták Pósfai Zsolt koordinátort és jelezték, hogy a vendég csapat nem érkezett meg. Pósfai Zsolt közölte velük, hogy a szabályoknak megfelelően küldjék el a mérkőzéslapot. ( Mérkőzéslap csatolva a jegyzőkönyvhöz. )

Faul Sebestyén nem érzi hibásnak magukat a harmadik ki nem állásban, mert úgy emlékszik, hogy a halasztásos hétre beszélték meg a szomódi vezetővel a mérkőzés pótlását, de erről semmilyen írásos dokumentum nincs. Abban hibáztak, hogy a halasztást a szabályoknak megfelelően nem küldték el a versenybírósághoz. Elmondja, hogy sajnálják, hogy ez a helyzet így alakult, de nem volt jellemző ez az egyesület 55 éves múltjára. Kéri a döntéshozókat, hogy méltányolják ezt a körülményt.

Takács Jenő, vizsgáló bizottsági tag beszámolója: a 2012.04.25-i rendkívüli elnökségi ülésen történt felkérésnek megfelelően elvégezte a rá bízott feladatot és összegyűjtötte az ide vonatkozó jogszabályokat. Ismerteti a MOATSZ Szabálykönyv 5.1.5.2 és a MOATSZ Szabálykönyv 5.1.5.17. , valamint  Komárom-Esztergom megyei Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2012. Felnőtt férfi VERSENYKIÍRÁSA 2.2 és 4.4, valamint 9.1 pontjait.

A három megvizsgált eset dokumentumai alapján bebizonyosodott, hogy a Máriahalom KSK a Komárom-Esztergom megyei Felnőtt férfi Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2012-es szezonjában önhibájából három csapatbajnoki mérkőzésen nem állt ki. Ezért a KEM-ATSZ Elnöksége, mint Versenybíróság a MOATSZ Szabálykönyv 5.1.5.17 és 5.1.5.18-as pontjai alapján az alábbi határozatot hozza:

Határozat

A Máriahalom KSK a Komárom-Esztergom megyei Felnőtt férfi Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2012-es szezonjában eddig lejátszott mérkőzéseinek eredményeit törli és a csapatot a bajnoki táblázat utolsó helyére sorolja. A Máriahalom KSK csapata a következő bajnoki évben egyel alacsonyabb osztályban ( Megyei B liga ) indulhat.

Indoklás

A vizsgálat és a beterjesztett dokumentumok alapján bebizonyosodott, hogy a Máriahalom KSK csapata önhibájából háromszor nem állt ki a Komárom-Esztergom megyei Felnőtt férfi Asztalitenisz Csapatbajnokság 2011/2012-es szezonjában, megsértve ezzel a MOATSZ Versenyszabályzat és az érvényes Versenykiírás idézett pontjait. A KEM-ATSZ-t, mint Versenybíróságot a vonatkozó jogszabályok kötelezik a határozatban foglaltak meghozatalára. A döntésben méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

Jelen döntés ellen a határozat készhez vételétől számított 8 napon belül fellebezni lehet. A fellebezést írásban Agócs József MOATSZ régiós vezető címére ( 8411 Veszprém, Apród u. 2. ¼ ) kell eljuttatni a fellebezési díj befizetését igazoló dokumentummal együtt. A MOATSZ Szabálykönyv5.1.5.21. pontja alapján a fellebezési díj a mindenkori óvási díj kétszerese. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a határidő be nem tartásának jogvesztő hatálya van.

Felhívjuk továbbá az érintett csapatok figyelmét a vonatkozó szabályok pontos betartására.

Jelen határozatot kapják: Máriahalom KSK, MÜTF DSE, Szomód SE, TAC, Agócs József MOATSZ Régiós Vezető.

Kelt Tatán, 2012. május 10.

Kara Tibor, elnökségi tag            Lukács Csaba, elnök            Takács Jenő, elnökségi tag