Tisztelt Játékosok, Csapatvezetők!

A KEM-ATSZ elnöksége 2011. december 1-jén az alábbi határozatot hozta:

Az elnökség 2011. december 1-jei hatállyal módosította a 2011/2012-es Felnőtt Csapatbajnokság versenykiírásának 2.2 pontját.

Az eredeti szöveg:

“A bejelentésre a hazai csapat kötelezett az új időpont pontos megjelölésével! Amennyiben a hazai csapat nem jelenti be a halasztást a versenybíróságnak, akkor egy (1) büntetőpontot von le a versenybíróság a hazai csapattól.”
A módosított szöveg:
” Bejelentésre a hazai csapat kötelezett az új időpont pontos megjelölésével! Amennyiben a hazai csapat nem jelenti be a halasztást a versenybíróságnak, akkor a versenybíróság egy (1) büntetőpontot levonhat a vétkes csapattól. “

Így a Versenyszabályzat teljes összhangban lesz a MOATSZ hatályos szabályzatával.

A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal , egyhangúlag elfogadta.

Kelt: Tatán, 2011. december 1-jén.

Lukács Csaba, KEM-ATSZ elnök